top of page
Contractor

Projektledning

Vår byggprojektledningstjänst - din väg till framgångsrika byggprojekt

Varför bygglovet Sverige 

 • Vi är med hela vägen och och vill jobba lokalt för den nära kontakten. 

 • Hjälper till oavsett storlek och tänker alltid på kund först. 

 • Smidiga, kommer gärna ut och träffar er. 

Projektledning

Vi förstår att byggprojekt kan vara komplexa och kräver en expert för att navigera genom alla utmaningar. Med vårt dedikerade team av erfarna byggprojektledare vid din sida kan du vara trygg med att ditt projekt kommer att bli framgångsrikt, i tid och inom budget.

Vi tar hand om hela processen från planering till färdigställande. Vår startpunkt är alltid att förstå dina behov och visioner för projektet. Med detta som grund skapar vi en detaljerad och skräddarsydd arbetsplan som passar dina specifika mål.

Som byggprojektledare ansvarar du för att planera, organisera och övervaka hela byggprojektet från början till slut. Här är en process som en byggprojektledare kan följa:

 1. Initiering:

  1. Förstå projektets mål och krav genom att samarbeta med beställaren och intressenter.

  2. Skapa en detaljerad projektplan med tydliga mål, tidslinjer och resurskrav.

  3. Säkerställ att alla nödvändiga tillstånd och tillstånd har beviljats innan projektet påbörja
    

 2. Planering:

  1. Utveckla en noggrann arbetsplan som inkluderar arbetsfördelning, budget, tidsskala och kvalitetsmål.

  2. Identifiera de nödvändiga resurserna, både personal och material, som krävs för projektet.

  3. Skapa en riskhanteringsplan för att förutse och hantera eventuella hinder eller problem under projektet.
    

 3. Genomförande:

  1. Starta byggprojektet enligt den upprättade arbetsplanen och tidsplanen.

  2. Övervaka och samordna arbetslag, underentreprenörer och leverantörer för att säkerställa att arbetet utförs enligt specifikationer och kvalitetsstandarder.

  3. Hantera förändringar och justeringar i projektet när det behövs.
    

 4. Kvalitetskontroll:

  1. Genomföra regelbundna kvalitetskontroller för att säkerställa att arbetet uppfyller fastställda standarder och krav.

  2. Korrigera eventuella brister eller fel som upptäcks under kvalitetskontrollen.
    

 5. Kommunikation:

  1. Hålla alla intressenter informerade om projektets framsteg och eventuella förändringar.

  2. Skapa en tydlig kommunikationskanal för att säkerställa att alla involverade parter kan uttrycka sina åsikter och frågor.
    

 6. Ekonomisk kontroll:

  1. Övervaka projektets ekonomi och se till att det hålls inom budgetramarna.

  2. Hantera kostnader och hantera eventuella avvikelser från budgeten.
    

 7. Slutförande och överlämning:

  1. Säkerställ att projektet slutförs enligt den fastställda tidslinjen och enligt avtalade specifikationer.

  2. Genomföra en slutbesiktning och säkerställa att alla nödvändiga tester och inspektioner är slutförda.

  3. Överlämna det färdiga projektet till kunden och säkerställ en smidig övergång till drift och förvaltning.
    

 8. Utvärdering:

  1. Utvärdera projektets framgång och identifiera lärdomar som kan användas i framtida projekt.

  2. Samla feedback från intressenter för att bedöma kundnöjdhet och förbättringspotential.

Exempel på VVS-ritningar

Storleken och komplexiteten varierar som i projekten och VVS-ritningarna på en mindre tillbyggnad är mindre än på nedan kommersiella projekt. Nedan är ett av många projekt vi har gjort till kunder runt om hela skåne. 

Vi på Bygglovet Sverige tycker att det ska vara enkelt och tryggt att göra renoveringar, tillbyggnationer och nybyggen. Genom att använda oss på Bygglovet får ni en lokal och nära partner som hjälper er hela vägen från bygglov till om ni vill, färdigt bygge. 

Vårt team består av fantastiska arkitekter och byggnadsinjengörer med över 150 slutförda byggstarter till privatpersoner och byggare. 

Vi jobbar idag med ett 30-tal byggare runt om i Skåne och växer våra samarbeten regelbundet. 

Skärmavbild 2021-12-08 kl. 20.26.52.png

130 kvm Poolhus ritat i Skåne

Om oss

Några av våra samarbeten

malmberg-logo.webp
sydhus-logo2.webp
picnic-logo.webp
solida-logo.webp
logo-2.png
Kontakt

Kontakt

För byggbolag

Är ni ett byggbolag så hjälper vi gärna till, hör av er till

oss på 020-89 91 68 så tar vi en dialog.  

Kontakta oss

Adress

Bytaregatan 4d

222 21, Lund

info@bygglovet.nu

Tel: 020-89 91 68

Är du arkitekt eller injengör?

Är du arkitekt och vill jobba med oss så tveka inte att höra av dig till oss på: 

nyarkitekt@bygglovet.nu

Bygglovet.nu

Vi jobbar och avtalar inom ABK09.

Vi innehar samtliga ansvarsförsäkringar som krävs. Vi har F-skatt och momsreg. 

Bygglovet.nu's uppdrag är att hjälpa kunder att få bygglov samt byggstart. Samtliga arkitekt- och konstruktionsritningar utfärdas fackmannamässigt efter gängse regler gentemot stadsbyggnadskontoret för att gå som mottagare och granskare om inget annat anges.

Bygglovet Sverige AB

Org.nummer: 559271-2631

bottom of page